Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             AIR Ultem
             OU2002
OU2002 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             OT2025
OT2025 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             OT2021
OT2021 C8
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             OT2019
OT2019 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             OT2018
OT2018 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR FIT
             OT1067
OT1067 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR FIT
             OT1066
OT1066 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OT1065
OT1065 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OT1064
OT1064 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OT1063
OT1063 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OT1062
OT1062 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OT1061
OT1061 C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OT1060
OT1060 C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OT1059
OT1059 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             OT1058
OT1058 C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             OT1057
OT1057 C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             OT1056
OT1056 C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             OT1055
OT1055 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             OT1054
OT1054 C2
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             OT1050
OT1050 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR FIT
             OT1044
OT1044 C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR FIT
             OT1020
OT1020 C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR FIT
             OT1015
OT1015 C4
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OS2002
OS2002 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OS2001
OS2001 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OS1002
OS1002 C2
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OS1001
OS1001 C1
₫1,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OP3005
OP3005 C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OP3004
OP3004 C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OP3003
OP3003 C1
₫1,980,000
TOP

TOP