Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1016-E
SUN1016-E C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2031-N
AU2031-N C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2046-D
SUN2046-D C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2042-T
SUN2042-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2025-N
OR2025-N C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2024-N
OR2024-N C1
₫1,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1130-G
KM1130-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2026-T
AU2026-T C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2025-T
AU2025-T C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2013-D
GB2013-D C1
₫2,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2006-T
FC2006-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2005-T
FC2005-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1019-T
OR1019-T C1
₫1,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1131-T
KM1131-T C1
₫2,780,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2039-T
SUN2039-T C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2026-E
SUN2026-E C1
₫2,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1127-G
KM1127-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1124-G
KM1124-G C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1123-G
KM1123-G C2
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1122-G
KM1122-G C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2005-T
SNP2005-T C1_Black
₫2,780,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2031-E
SUN2031-E C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2029-E
SUN2029-E C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1018-E
SUN1018-E C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2028-E
SUN2028-E C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2027-E
SUN2027-E C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1006-T
GB1006-T C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Based
             BA1011-G
BA1011-G C1
₫1,980,000
Gọng kính
             Based
             BA1010-G
BA1010-G C1
₫1,980,000
Gọng kính
             Based
             BA1009-G
BA1009-G C1
₫1,980,000
TOP

TOP