Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2019K-1A
ECO2019K-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2088W-1S
AU2088W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1009N-1S
SNP1009N-1S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2022S-0A
FC2022S-0A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             Memory Metal
             MM1012B-0A
MM1012B-0A C1
₫3,180,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2008F-N
SNP2008F-N C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2080T-0S
AU2080T-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3016J-0S
NC3016J-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2026-N
OR2026-N C1
₫1,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2079Q-0S
AU2079Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2076Q-0S
AU2076Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1007N-0S
SNP1007N-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2068S-0S
AU2068S-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2080B-0S
SUN2080B-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2018S-0S
FC2018S-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2078B-0S
SUN2078B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             Junni
             JU3003B-0S
JU3003B-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2087B-0S
SUN2087B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2081N-0S
SUN2081N-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2062N-9A
AU2062N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2056N-9S
OR2056N-9S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2029N-9S
OR2029N-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF2001W-9A
AF2001W-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1005T-9A
SNP1005T-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2020N-8A
GB2020N-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2058N-9S
AU2058N-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2031G-9S
JD2031G-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2066B-9S
SUN2066B-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2063B-9S
SUN2063B-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2024D-9S
GB2024D-9S C1
₫2,580,000
TOP

TOP