สินค้าทั้งหมด Senichisaku

เมืองซาบาเอะ จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น เมืองที่ทุกคนรู้จักกันในว่าเป็น เมืองแห่งแว่นตา กรอบแว่น Made in Japan ที่ช่างฝีมือรังสรรค์แว่นตาแต่ละอันด้วยมือทุกขั้นตอน กรอบแว่น

TOP

TOP