OWNDAYS CLEAR VISION

OWNDAYS CLEAR VISION

LINEUP

HOW TO USE

eye illust

การใช้งานคอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี จะช่วยปกป้องและรักษาสุขภาพดวงตาของคุณได้ กรุณาทำตามคำแนะนำเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

NOTE

คอนแทคเลนส์ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากดูแลและใช้งานอย่างเหมาะสมคุณจะได้รับประสบการณ์ในการสวมใส่ที่สะดวกสบาย กรุณาทำตามคำแนะนำเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย

  • 1. การรับคำปรึกษาก่อนตัดสินใจซื้อ ควรเข้ารับการแนะนำในการใช้งานและเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ
  • 2. การใช้งานเลนส์ที่ถูกต้องควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานจริง ตารางในการใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำในการใช้งานเพิ่มเติม
    คอนแทคเลนส์ชนิดรายวันสำหรับใช้ครั้งเดียว และไม่ควรใส่ซ้ำหลังจากที่ถอดออก
    คอนแทคเลนส์ชนิดรายเดือนมีอายุ 30 วันหลังจากเปิดฝา ไม่ควรใช้เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้
  • 3. ตรวจสุขภาพดวงตาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพตาที่ดี ควรตรวจสุขภาพดวงตาของคุณทุก 6 เดือน
  • 4. การดูแลรักษาเลนส์การใช้งานเลนส์อย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการติดเชื้อที่ดวงตาได้
    กรุณาใช้งานคอนแทคเลนส์ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

โปรดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
คำแนะนำ: การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น
คำเตือน: การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอย่างถาวรได้
ข้อห้ามใช้: 1.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาใช้งานที่กำหนด 2.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น 3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน
ข้อควรระวังในการใช้: : 1.ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัส 2.ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่ และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่เลนส์สัมผัส และแม้ไม่ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน 3.ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน 4.ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 5. ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ 6.หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว 7.ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน
นำเข้าโดย: บริษัท อพอลโล่ ออพติคัล จำกัด 29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-089-1668
จัดจำหน่ายโดย: บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-077-7566

TOP

TOP