Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             OWNDAYS PC
             PC2006N-1S
PC2006N-1S C1
₫980,000
Gọng kính
             Junni
             JU2029K-0S
JU2029K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2028K-0S
JU2028K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2027N-9A
JU2027N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2026N-9A
JU2026N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS PC
             PC2005N-9A
PC2005N-9A C1
₫980,000
Gọng kính
             OWNDAYS PC
             PC2004N-9A
PC2004N-9A C1
₫980,000
Gọng kính
             Junni
             JU1018N-9A
JU1018N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU1017N-9A
JU1017N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU1016K-9S
JU1016K-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU1015G-8A
JU1015G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2023G-8A
JU2023G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2021S-8S
JU2021S-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2022S-8S
JU2022S-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2020-K
JU2020-K C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2019-K
JU2019-K C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU1011
JU1011 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2011
JU2011 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2012
JU2012 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2013
JU2013 C1
₫2,580,000
TOP

TOP