Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2091T-1S
SUN2091T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2090T-1S
SUN2090T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1063T-1S
SUN1063T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1062T-1S
SUN1062T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1061T-1S
SUN1061T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2009B-0S
NC2009B-0S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2008B-0S
NC2008B-0S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2007B-0S
NC2007B-0S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1013B-9S
NC1013B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2086B-0S
SUN2086B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2080B-0S
SUN2080B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1060B-0S
SUN1060B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1057B-0S
SUN1057B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1055B-0S
SUN1055B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2078B-0S
SUN2078B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             Junni
             JU3003B-0S
JU3003B-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1014B-9S
NC1014B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1015B-9S
NC1015B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1016B-9S
NC1016B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1018J-9S
NC1018J-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2003B-9S
NC2003B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2004B-9S
NC2004B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2005B-9S
NC2005B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2006B-9S
NC2006B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2085B-0S
SUN2085B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1058B-0S
SUN1058B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2076B-0S
SUN2076B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2088B-0S
SUN2088B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2087B-0S
SUN2087B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1053B-0S
SUN1053B-0S C1
₫1,980,000
TOP

TOP