K.moriyama Danh sách sản phẩm

Một bộ sưu tập gọng kính kim loại mang ý nghĩa của sự tinh tế và sang trọng. Việc sử dụng các vật liệu kim loại là một cách tiếp cận có chủ ý để tạo ra ánh sáng óng ánh phát ra từ gọng kính khi di chuyển dưới ánh đèn.

Gọng kính
             K.moriyama
             KM1141T-1S
KM1141T-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1143T-1S
KM1143T-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1142T-1S
KM1142T-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1140G-0S
KM1140G-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1139G-0S
KM1139G-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1138G-0S
KM1138G-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1136T-8A
KM1136T-8A C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1135-T
KM1135-T C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1134-G
KM1134-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1133-G
KM1133-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1132-G
KM1132-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1130-G
KM1130-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1131-T
KM1131-T C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1127-G
KM1127-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1124-G
KM1124-G C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1123-G
KM1123-G C2
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1122-G
KM1122-G C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             OB1018
OB1018 C2
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1110
KM1110 C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1109
KM1109 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1107
KM1107 C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1105
KM1105 C1
₫2,980,000
TOP

TOP