Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1050T-1A
OR1050T-1A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1049T-1A
OR1049T-1A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1048T-1A
OR1048T-1A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1047T-1A
OR1047T-1A C1
₫1,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2091T-1S
SUN2091T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2090T-1S
SUN2090T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1063T-1S
SUN1063T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1062T-1S
SUN1062T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1061T-1S
SUN1061T-1S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2026-N
OR2026-N C1
₫1,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2086B-0S
SUN2086B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2080B-0S
SUN2080B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1060B-0S
SUN1060B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1057B-0S
SUN1057B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1055B-0S
SUN1055B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2078B-0S
SUN2078B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2085B-0S
SUN2085B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1058B-0S
SUN1058B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2076B-0S
SUN2076B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2088B-0S
SUN2088B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2087B-0S
SUN2087B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1053B-0S
SUN1053B-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2072B-0S
SUN2072B-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1059B-0S
SUN1059B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2084B-0S
SUN2084B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2079B-0S
SUN2079B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2077B-0S
SUN2077B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1056B-0S
SUN1056B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1051B-0S
SUN1051B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2083B-0S
SUN2083B-0S C1
₫2,580,000
TOP

TOP