Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1013T-1S
SNP1013T-1S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1012T-1S
SNP1012T-1S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1011N-1S
SNP1011N-1S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1010N-1S
SNP1010N-1S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1009N-1S
SNP1009N-1S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2009F-N
SNP2009F-N C1
₫2,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2008F-N
SNP2008F-N C1
₫2,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1008N-0S
SNP1008N-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1007N-0S
SNP1007N-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1006N-0S
SNP1006N-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2011T-9A
SNP2011T-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1005T-9A
SNP1005T-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1004T-9A
SNP1004T-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1002-N
SNP1002-N C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP1003-N
SNP1003-N C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2008-N
SNP2008-N C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2009-N
SNP2009-N C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2010-N
SNP2010-N C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2005-T
SNP2005-T C1_Black
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2001-N
SNP2001-N C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2002-N
SNP2002-N C1_Black
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2003-N
SNP2003-N C1_Black
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS SNAP
             SNP2004-N
SNP2004-N C1_Black
₫2,780,000
TOP

TOP