Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             John Dillinger
             JD1029G-9A
JD1029G-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1028G-9A
JD1028G-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2038B-9A
JD2038B-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1027B-9A
JD1027B-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2037J-9A
JD2037J-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2036J-9A
JD2036J-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1026K-9A
JD1026K-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1025K-9A
JD1025K-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1024K-9A
JD1024K-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1023K-9A
JD1023K-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1022T-9S
JD1022T-9S C2
₫2,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1021T-9S
JD1021T-9S C2
₫2,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2032G-9S
JD2032G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2031G-9S
JD2031G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1020G-9S
JD1020G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1019G-9S
JD1019G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1009Y-8A
JD1009Y-8A C1
₫3,480,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1010Y-8A
JD1010Y-8A C1
₫3,480,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2026J-8A
JD2026J-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1011K-8A
JD1011K-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1012K-8A
JD1012K-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1013K-8S
JD1013K-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2019G-8S
JD2019G-8S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2020J-8S
JD2020J-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1008-B
JD1008-B C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2017-T
JD2017-T C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2021-Y
JD2021-Y C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2022-Y
JD2022-Y C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2015-T
JD2015-T C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2016-T
JD2016-T C1
₫2,780,000
TOP

TOP