Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             lillybell
             LB1008B-9S
LB1008B-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             lillybell
             LB1007B-9S
LB1007B-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1022T-9S
JD1022T-9S C2
₫2,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1021T-9S
JD1021T-9S C2
₫2,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1040T-9S
OR1040T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1039T-9S
OR1039T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2032G-9S
JD2032G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2031G-9S
JD2031G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1020G-9S
JD1020G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1019G-9S
JD1019G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1038T-9S
OR1038T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1037T-9S
OR1037T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1036T-9S
OR1036T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1035T-9S
OR1035T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2028T-9S
AR2028T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2027T-9S
AR2027T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2026T-9S
AR2026T-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1006T-8A
CL1006T-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1005T-8A
CL1005T-8A C1
₫2,780,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2068B-9S
SUN2068B-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2067B-9S
SUN2067B-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2066B-9S
SUN2066B-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2065B-9S
SUN2065B-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2064B-9S
SUN2064B-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2063B-9S
SUN2063B-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1043B-9S
SUN1043B-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Senichisaku
             SENICHI17
SENICHI17 C1
₫3,480,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2027B-9S
GB2027B-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2026B-9S
GB2026B-9S C1
₫2,780,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1017B-9S
NC1017B-9S C1
₫2,980,000
TOP

TOP