Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2088B-0S
SUN2088B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2087B-0S
SUN2087B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1053B-0S
SUN1053B-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2072B-0S
SUN2072B-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1059B-0S
SUN1059B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2084B-0S
SUN2084B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2079B-0S
SUN2079B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2077B-0S
SUN2077B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1056B-0S
SUN1056B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1051B-0S
SUN1051B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2083B-0S
SUN2083B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2082N-0S
SUN2082N-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2081N-0S
SUN2081N-0S C1
₫2,780,000
Kính mát
             Junni
             JU3006N-0S
JU3006N-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             Junni
             JU3005N-0S
JU3005N-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             Junni
             JU3004B-0S
JU3004B-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2066N-9A
AU2066N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2065N-9A
AU2065N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2064N-9A
AU2064N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2063N-9A
AU2063N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2062N-9A
AU2062N-9A C1
₫2,580,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1019B-9A
NC1019B-9A C1
₫2,980,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2032J-9A
GB2032J-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2031J-9A
GB2031J-9A C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2075B-9A
SUN2075B-9A C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2074B-9A
SUN2074B-9A C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2073B-9A
SUN2073B-9A C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1054B-9A
SUN1054B-9A C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1052B-9A
SUN1052B-9A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2038B-9A
JD2038B-9A C1
₫2,780,000
TOP

TOP