Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             John Dillinger
             JD2009-D
JD2009-D C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2008-D
JD2008-D C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1005-K
JD1005-K C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2014W-E
SUN2014W-E C1
₫2,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2003-T
FC2003-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2002-T
FC2002-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2004-T
AR2004-T C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2002-T
AR2002-T C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2001-T
AR2001-T C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2007-N
OR2007-N C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2006-N
OR2006-N C1
₫1,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2005-N
OR2005-N C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             SWA2017-J
SWA2017-J C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SWA3004
SWA3004 C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SWA3005
SWA3005 C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2003-T
AU2003-T C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OESG3010
OESG3010 C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OESG3009
OESG3009 C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OESG3007
OESG3007 C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OESG3005
OESG3005 C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OESG3004
OESG3004 C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             OESG3001
OESG3001 C1
₫1,980,000
Gọng kính
             Senichisaku
             SEN-RD1002
SEN-RD1002 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             Senichisaku
             SEN-RD1001
SEN-RD1001 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             Senichisaku
             SEN-SR1003
SEN-SR1003 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             Senichisaku
             SEN-SR1002
SEN-SR1002 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             Senichisaku
             SEN-SR1001
SEN-SR1001 C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2008-F
AU2008-F C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2007-F
AU2007-F C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1002-K
GB1002-K C1
₫2,780,000
TOP

TOP