Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2011T-8A
FC2011T-8A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             Junni
             JU2022S-8S
JU2022S-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1013K-8S
JD1013K-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2043S-8S
OR2043S-8S C1
₫980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2012T-8A
FC2012T-8A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2019G-8S
JD2019G-8S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2045S-8S
OR2045S-8S C1
₫980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2013T-8A
FC2013T-8A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1017-G
AF1017-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2020J-8S
JD2020J-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1018-G
AF1018-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2040S-8S
OR2040S-8S C1
₫980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2009T-8S
FC2009T-8S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1011K-8A
JD1011K-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1001G-8A
CL1001G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2041S-8S
OR2041S-8S C1
₫980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2010T-8S
FC2010T-8S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             Junni
             JU2021S-8S
JU2021S-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1012K-8A
JD1012K-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3004J-8S
NC3004J-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3005J-8S
NC3005J-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3001J-8S
NC3001J-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2022S-8S
AR2022S-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3002J-8S
NC3002J-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2023S-8A
AR2023S-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3003J-8S
NC3003J-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1008-B
JD1008-B C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2043-N
AU2043-N C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2017-T
JD2017-T C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2044-N
AU2044-N C1
₫2,580,000
TOP

TOP