Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             K.moriyama
             KM1141T-1S
KM1141T-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1143T-1S
KM1143T-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1142T-1S
KM1142T-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2088W-1S
AU2088W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2087W-1S
AU2087W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2086W-1S
AU2086W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2085W-1S
AU2085W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             Based
             BA1030G-0S
BA1030G-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1140G-0S
KM1140G-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1139G-0S
KM1139G-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1138G-0S
KM1138G-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             Based
             BA1029V-9A
BA1029V-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1026G-9A
AF1026G-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1025G-9A
AF1025G-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1026B-9A
GB1026B-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1022T-9S
JD1022T-9S C2
₫2,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1021T-9S
JD1021T-9S C2
₫2,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1020G-9S
JD1020G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1019G-9S
JD1019G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1006T-8A
CL1006T-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1005T-8A
CL1005T-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1023G-8A
AF1023G-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1022G-8A
AF1022G-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1021G-8A
AF1021G-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Based
             BA1028G-8A
BA1028G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Based
             BA1027G-8A
BA1027G-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             K.moriyama
             KM1136T-8A
KM1136T-8A C1
₫2,980,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1010Y-8A
JD1010Y-8A C1
₫3,480,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1009Y-8A
JD1009Y-8A C1
₫3,480,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF1018-G
AF1018-G C1
₫2,580,000
TOP

TOP