Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2091T-1S
SUN2091T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2090T-1S
SUN2090T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1063T-1S
SUN1063T-1S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1062T-1S
SUN1062T-1S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS PC
             PC2006N-1S
PC2006N-1S C1
₫980,000
Gọng kính
             lillybell
             LB1011G-0S
LB1011G-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             lillybell
             LB1010G-0S
LB1010G-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3016J-0S
NC3016J-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3015J-0S
NC3015J-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3013J-0S
NC3013J-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3014J-0S
NC3014J-0S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2009B-0S
NC2009B-0S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2008B-0S
NC2008B-0S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2007B-0S
NC2007B-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             lillybell
             LB2006J-0S
LB2006J-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2086B-0S
SUN2086B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2080B-0S
SUN2080B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2078B-0S
SUN2078B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             Junni
             JU3003B-0S
JU3003B-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             lillybell
             LB2005J-9A
LB2005J-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3007G-9S
NC3007G-9S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2085B-0S
SUN2085B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2076B-0S
SUN2076B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2088B-0S
SUN2088B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2087B-0S
SUN2087B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2072B-0S
SUN2072B-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2084B-0S
SUN2084B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2079B-0S
SUN2079B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2077B-0S
SUN2077B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2083B-0S
SUN2083B-0S C1
₫2,580,000
TOP

TOP