2021.10.11 | ประกาศ

ประกาศปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

เนื่องด้วยบริษัทจะทำการปิดปรับปรุงระบบของOWNDAYS Official Website ชั่วคราว จะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Date/Time

11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23:00-1:00 น.(ตามเวลาประเทศไทย)*ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

インフォメーション一覧に戻る
TOP

TOP