AIR Ultem 商品一览

使用高弹力特殊材质「Ultem」所设计而成的「AIR Ultem」系列。仅9.4g重,呈现从所未有的轻薄度。彷彿羽毛似柔软,空气似轻盈。

Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2091T-1A
AU2091T-1A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2090T-1A
AU2090T-1A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2089T-1A
AU2089T-1A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2071T-0S
AU2071T-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2079Q-0S
AU2079Q-0S C1
S$218.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2078Q-0S
AU2078Q-0S C1
S$218.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2077Q-0S
AU2077Q-0S C1
S$218.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2076Q-0S
AU2076Q-0S C1
S$218.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2075K-0S
AU2075K-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2074K-0S
AU2074K-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2073K-0S
AU2073K-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2072K-0S
AU2072K-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2070S-0S
AU2070S-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2069S-0S
AU2069S-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2068S-0S
AU2068S-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2067S-0S
AU2067S-0S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2066N-9A
AU2066N-9A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2065N-9A
AU2065N-9A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2064N-9A
AU2064N-9A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2063N-9A
AU2063N-9A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2062N-9A
AU2062N-9A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2060K-9A
AU2060K-9A C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2057T-9S
AU2057T-9S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2056T-9S
AU2056T-9S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2058N-9S
AU2058N-9S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2055T-9S
AU2055T-9S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2054T-9S
AU2054T-9S C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2047-P
AU2047-P C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2046-P
AU2046-P C1
S$178.00
Eyeglasses
             AIR Ultem
             AU2045-N
AU2045-N C1
S$158.00
WhatsApp
TOP

TOP