វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យ

វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យ

វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ OWNDAYSទាំងអស់គឺកាត់បន្ថយកាំរស្មី UVបានជាង99%។
ការរចនា និងមុខងារត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងសម្បូរបែបសម្រាប់វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អបំផុត។​

ចំណាត់ថ្នាក់វ៉ែនតា​ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រចាំសប្តាហ៍ Weekly Ranking

News

អំពីផលិតផលរបស់ OWNDAYS

 • Our Frames

  វ៉ែនតារបស់OWNDAYSសុទ្ធតែរចនាម៉ូដ/ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទាំងអស់។ ដូច្នេះហើយ យើងមានវ៉ែនតាតម្រូវតាមមនុស្សដ៏សម្បូរបែបនិងតាមសម័យកាល។ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវម៉ូដដែលសមនឹងអតិ​ថិជនម្នាក់ៗ យើងបានពង្រីកនិងប្រមូលផ្តុំម៉ាកយីហោដើមរបស់ OWNDAYS។ អ្នកអាចជ្រើសរើសវ៉ែនតាស្របតាមស្តាយទាន់សម័យរបស់អ្នក។

 • Our Lenses

  វ៉ែនតារបស់OWNDAYS យើងមាន«ការកំណត់តម្លៃដ៏សមញ្ញឲ្យអតិថិជនងាយយល់» កញ្ចក់ឡែនមានរាងកោងតែម្ខាងហើយស្តើងដែលមានក្រណាត់សម្អាត/កាត់បន្ថយកាំរស្មី​UV ប្រាក់បន្ថែមគឺ0USD។ ជាងនេះទៅទៀត យើងមានជម្រើសកញ្ចក់ឡែន6ប្រភេទស្របតាមតម្រូវការរស់អតិ​ថិជន រួមមានដូចជា «កញ្ចក់ឡែនប្រើសម្រាប់មើលឆ្ងាយនិងជិត» «កញ្ចក់ឡែន Polarized» «កញ្ចក់ឡែនពណ៌» «កញ្ចក់ឡែនPC» «កញ្ចក់ឡែនការពារភាពស្រអាប់»។

 • សេវាកម្មរបស់ OWNDAYS

  កញ្ចក់ឡែនមានរាងកោងតែម្ខាងហើយស្តើង ប្រាក់បន្ថែមគឺ US$0

  ចំណាយពេលយ៉ាងខ្លី20នាទី

  ការផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ឡែន ក្រុមហ៊ុនដទៃគ្រាន់តែស៊ុមគឺ US$58.00

 • វ៉ែនតា/ស៊ុម
TOP

TOP