កញ្ចក់

ក្រៅពីការធ្វើកញ្ចក់ឡែនស្តើងដោយឥតគិតថ្លៃ យើងក៏មានជម្រើសកញ្ចក់ឡែនជាច្រើនផងដែរ។

ជម្រើសដែលអាចប្រើបាន

ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុចទីនេះ

កញ្ចក់ស្តើងមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយមើលបានច្បាស់ល្អ

កញ្ចក់ត្រង់អាស្ពែរិកអាចមើលបានច្បាស់ល្អជាងបើធៀបទៅកញ្ចក់កោងស្ពែរិក ថែមទាំងស្តើងជាង ហើយថ្លាជាងទៀតផង។
នៅហាងវ៉ែនតា OWNDAYS លោកអ្នកនឹងទទួលបានកញ្ចក់អាស្ពែរិកដែលមានសន្ទស្សន៍ខ្ពស់ដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់បន្ថែម សម្រាប់គ្រប់កំរិតដឺក្រេភ្នែកទាំងអស់មិនថា myopia, hyperopia រឺastigmatism។

លក្ខណៈពិសេស
 • សន្ទស្សន៍ខ្ពស់
 • អត្រាកាត់បន្ថយកាំរស្មី UV 99%
 • ការពារការចាំងផ្លាតនៃកញ្ចក់ឡែន
 • ការពារស្នាមឆ្កូត
 • កែច្នៃកញ្ចក់ឡែនការពារប្រឡាក់
ចំណាំងផ្លាត

1.60, 1.67, 1.74

ភាពខុសគ្នាក្នុងវិស័យចក្ខុ

កញ្ចក់ឡែនមានរាងកោង

កញ្ចក់ឡែនមានរាងកោងតែម្ខាង

ភាពខុសគ្នាជាមួយកំរាស់

ចំណាំងផ្លាត

ក្រាស់

ស្តើង

កញ្ចក់ឡែនកាន់តែស្តើង កញ្ចក់កាន់តែថ្លាហើយភាពខូចទ្រង់ទ្រាយកាន់តែទាប។

ផ្តល់នូវទំហ៊ំនៃគំហើញ បានធំ ដោយជួយអោយលោកអ្នកអាចមើលបានច្បាស់ទាំងទីជិត និងឆ្ងាយ។

កញ្ចក់ Progressive(មើលបានទាំងជិត និង​ឆ្ងាយ) មិនមានស្នាមបែងចែកនៅលើផ្ទៃកញ្ចក់ទេ ហើយលោកអ្នកប្រើវ៉ែនតាតែ១ដើមនេះតែប៉ុណ្ណោះសំរាប់ប្រើមើលបានគ្រប់ចំងាយ។


កញ្ចក់ Enhanced Progressive + US$100

ជាមួយនឹងកញ្ចក់Progressiveទូទៅ(សំរាប់មើលឆ្ងាយ និងមើលជិត) និង កញ្ចក់Computer Progressive(សំរាប់មើលជិត និងចំងាយក្បែរៗខ្លួន) លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងការមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ល្អដោយជ្រើសយក កញ្ចក់Progressiveណាមួយដែលត្រូវនឹងតំរូវការលោកអ្នក។ មានច្រើនជំរើសដូចជា កញ្ចក់PC និងកញ្ចក់ពណ៌ ដែលលោកអ្នកត្រូវបន្ថែម $100ក្នុង1ប្រភេទ កញ្ចក់ប្រែពណ៌ ដែលលោកអ្នកត្រូវបន្ថែម $150

លក្ខណៈពិសេស
 • កញ្ចក់ស្តើងត្រង់ដែលមានសន្ទស្សន៏ខ្ពស់
 • ការពារកាំរស្មីUVរហូតដល់99%
 • ការពារចំណាំងផ្លាត
 • ការពារឆ្កូត
 • ការពារធូលី
ចំណាំងផ្លាត

1.60, 1.67

ណែនាំសម្រាប់

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកមើលមិនច្បាស់

គំហើញភាពច្បាស់របស់កញ្ចក់Progressive ខុសគ្នាអាស្រ័យតាមចំងាយនៃការមើល

រូបភាពនេះ សំរាប់ជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ


កញ្ចក់ Prestige Progressive + US$150

កញ្ចក់ Progressive លំដាប់ខ្ពស់ ដែលអាចផ្តល់នូវគំហើញបានធំ ទៅតាមតំរូវការបុគ្គល។ ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃសំខាន់ៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ កញ្ចក់នេះអាចជួយបន្ថែមភាពច្បាស់យ៉ាងមានផាសុខភាពក្នុងតំបន់ចក្ខុវិស័យ។ មានច្រើនជំរើសដូចជា កញ្ចក់PC និងកញ្ចក់ពណ៌ ដែលលោកអ្នកត្រូវបន្ថែម US$100ក្នុង1ប្រភេទ ដែលលោកអ្នកត្រូវបន្ថែម $150

លក្ខណៈពិសេស
 • កញ្ចក់ស្តើងត្រង់ដែលមានសន្ទស្សន៏ខ្ពស់
 • ការពារកាំរស្មីUVរហូតដល់99%
 • ការពារចំណាំងផ្លាត
 • ការពារឆ្កូត
 • ការពារធូលី
ចំណាំងផ្លាត

1.60, 1.67

ណែនាំសម្រាប់

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកមើលមិនច្បាស់

ភាពខុសគ្នានៃទំហំការមើល រវាង Progressive ធម្មតា នឹង Prestige Progressive.

រូបភាពនេះ សំរាប់ជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ


កញ្ចក់ Prestige Gold Progressive+ US$300

កញ្ចក់ Progressive កម្រិតលំដាប់ខ្ពស់ ផ្តល់ជូននូវការមើលឆ្ងាយ កណ្តាល ជិត បានយ៉ាងទូលាយនឹងល្អប្រសើរ។ ចំនុចកណ្តាលគឺធំជាងមុន៥០%ភាគរយបើធៀបនឹងកញ្ចក់ Prestige Progressive ដូច្នោះការសម្របក្នុងការប្រើប្រាស់ពិតជាមានភាពងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងកញ្ចក់ Prestige Gold នេះផ្តល់នូវកម្រិតមើលភ្លឺច្បាស់ជាងមុន ជាពិសេសគ្រប់ចំនុចមើលឆ្ងាយ កណ្តាល ជិត បានអភិវឌ្ឍធំទូលាយ នឹងផ្តល់ភាពរីករាយក្នុងពេលប្រើប្រាស់។

លក្ខណៈពិសេស
 • កញ្ចក់ស្តើងត្រង់ដែលមានសន្ទស្សន៏ខ្ពស់
 • ការពារកាំរស្មីUVរហូតដល់99%
 • ការពារចំណាំងផ្លាត
 • ការពារឆ្កូត
 • ការពារធូលី
ចំណាំងផ្លាត

1.60, 1.67

ណែនាំសម្រាប់

សំរាប់លោកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកមើលមិនច្បាស់

ការពារភ្នែកលោកអ្នកពីពន្លឺពណ៌ខៀវដែលចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រ​និងទូរស័ព្ទដៃ។

កញ្ចក់ការពារពន្លឺកុំព្យូទ័រដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយជួយការពារពីពន្លឺខៀវនឹងពន្លឺចាំងពេញមួយថ្ងៃ។ កញ្ចក់ Eyeshieldអាចជួយការពាររហូតដល់៤០ភាគរយពីពន្លឺពណ៌ខៀវដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីឧបករណ៍អេទ្បិចត្រូនិចនិង បរិស្ថាន។ លក្ខណៈពិសេសកញ្ចក់នេះមាននូវស្រទាប់ប្រឆាំងភាពឆ្កូតនិងចំណាំងផ្លាតដែលជួយកាត់បន្ថយពន្លឺចាំងដែលរំខានដល់ចក្ខុវិញាណរបស់អ្នកជាពិសេសនៅពេលយប់។

លក្ខណៈពិសេស
 • កញ្ចក់ស្តើងត្រង់ដែលមានសន្ទស្សន៏ខ្ពស់
 • ការពារកាំរស្មីUVរហូតដល់99%
 • ការពារធូលី
 • ការពារឆ្កូត
ចំណាំងផ្លាត

1.60, 1.67

ណែនាំសម្រាប់

អំទ្បុងពេលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ/ទូរស៏ព្ទដៃស្មាតហ្វូត និងពេលធ្វើដំណើរជាប្រចាំនាពេលយប់ ឬ ក្នុងស្ថានភាពដែលមានពន្លឺទាប

ការកាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវ!

ឧបករណ៍ឌីជីថលបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ខៀវ

ពន្លឺដែលកាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវចូលក្នុងភ្នែក

កញ្ចក់ប្រែពណ៌ Transitions® Light Intelligent Lenses™ ដូរពណ៌បានយ៉ាងរហ័យអាស្រ័យទៅនឹងថាមពលនៃពន្លឺ

ពណ៌នៃកញ្ចក់ប្រែប្រួលទៅតាមកំលាំងនៃកាំរស្មី UV។ កញ្ចក់ប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅ នៅពេលប៉ះជាមួយកាំរស្មី UVខ្លាំង ហើយនឹងត្រលប់ប្រែជាថ្លាវិញនៅពេលដែលគ្មានកាំរស្មីUV។
វ៉ែនតាប្រភេទនេះអាចប្រើជំនួសអោយវ៉ែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃបាន។ សូមសម្គាល់ថា កញ្ចក់នឹងប្រែមកជាថ្លាឡើងវិញយឺតៗជាង បើធៀបទៅនឹងការប្រែទៅជាខ្មៅ ព្រោះវាអាស្រ័យទៅតាមអាំងតង់ស៊ីតេនៃកាំរស្មី UV។

គឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាម៉ាកយីហោរដោយ Transitions Optical, Inc។ ដោយមានការប្រើប្រាស់ស្របទៅតាមច្បាប់អនុញ្ញាតិដោយ Transitions Optical Limited។

ការពារភ្នែករបស់លោកអ្នក ជាមួយស្តាយប្លែកៗ
 • ផ្តល់ជូននូវសមត្ថភាពប្តូរពណ៌លឿនជាងមុន ហើយពណ៌ដឹតជាងមុននៅពេលត្រូវពន្លឺខាងក្រៅ
 • ការពារភ្នែកបានល្អបំផុតប្រឆាំងនិងពន្លឺ UV និងពន្លឺគ្រោះថ្នាក់ពណ៌ខៀវ
 • សំរបទៅនឹងគ្រប់ស្ថានភាពពន្លឺ ហើយលោកអ្នកនឹងរីករាយគ្រប់សកម្មភាពដែលគ្មានការរំខាន
 • ពណ៌ដែលអាចជ្រើសរើសបាន ពណ៌សំខាន់មាន៣ពណ៌ និងពណ៌ដែលមានភាពរស់រវើកមាន៤ពណ៌
លក្ខណៈពិសេស
 • កញ្ចក់ស្តើងត្រង់ដែលមានសន្ទស្សន៏ខ្ពស់
 • ការពារកាំរស្មីUVរហូតដល់99%
 • ការពារចំណាំងផ្លាត
 • ការពារឆ្កូត
 • ការពារធូលី
ចំណាំងផ្លាត

1.60

ណែនាំសម្រាប់

ការបើកបរ/សកម្មភាពនៅខាងក្រៅ

កាត់បន្ថយពន្លឺពីផ្ទៃដែលចាំង ល្អសំរាប់ការប្រើប្រាស់នៅបរិយាកាសខាងក្រៅ

កញ្ចក់ Polarised កាត់បន្ថយពន្លឺពីផ្ទៃដែលចាំង មានដូចជា ផ្លូវ ព្រិល និងផ្ទៃទឹកជាដើម ដែលជួយអោយលោកអ្នកមានភាពងាយស្រួល និងមានផាសុខភាពជាងមុនក្នុងការមើល។កញ្ចក់នេះខុសពីវ៉ែនតាខ្មៅការពារកំដៅថ្ងៃធម្មតាដែល ពណ៌នៃកញ្ចក់ធ្វើអោយអ្នកមើលឃើញងងឹតជាងមុន។ នៅក្នុងកញ្ចក់ polarized និមួយៗមានសន្ទះ filter ស៊កនៅចន្លោះកញ្ចក់ដើម្បីកាត់បន្ថយពន្លឺ UV និងចំណាំងពន្លឺដូចនេះមានតែពន្លឺធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះដែលចូលមកភ្នែកបាន។ កញ្ចក់ polarized ជាជំរើសល្អសំរាប់សកម្មភាពនៅខាងក្រៅដូចជា ស្ទូចត្រី វាយកូនហ្គោល ជិះស្គី និង បើកបរជាដើម។

លក្ខណៈពិសេស
 • កញ្ចក់ស្តើងត្រង់ដែលមានសន្ទស្សន៏ខ្ពស់
 • ការពារកាំរស្មីUVរហូតដល់99%
 • ការពារចំណាំងផ្លាត
 • ការពារឆ្កូត
 • ការពារធូលី
ចំណាំងផ្លាត

1.60

ណែនាំសម្រាប់

ស្ទូចត្រី/ជិះស្គី/​​​បើកបរ/សកម្មភាពខាងក្រៅ

សមាសភាពកញ្ចក់

កញ្ចក់

ពន្លឺកាំរស្មីយូវី

មានតែពន្លឺធម្មជាតិអាចឆ្លងកាត់បាន

ស្រទាប់កាត់ពន្លឺចាំង

ពន្លឺចំណាំងផ្លាត

ប្រភពនៃពន្

ការប្រែពណ៌

 • ពណ៌ផ្សែងប្រផេះ

 • ពណ៌ត្នោត

 • បៃតង

កាត់បន្ថយពន្លឺដែលមិនចាំបាច់ ដូចជាពន្លឺ UV ដែលធ្វើអោយលោកអ្នកមើលបានច្បាស់ជាងមុន។

ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតាធម្មតារបស់អ្នកអោយក្លាយជាវ៉ែនតា sunglassesបានយ៉ាងងាយនិងទាន់សម័យ

OWNDAYSមានកញ្ចក់ច្រើនពណ៌សំរាប់ជ្រើសរើស។ សូមយកដងវ៉ែនតាណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្តហើយកែរវាទៅជាវ៉ែនតាការពារកំដៅថ្ងៃយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅតាមចំណូលចិត្ត និង styleរបស់អ្នក។

លក្ខណៈពិសេស
 • សន្ទស្សន៍ខ្ពស់
 • អត្រាកាត់បន្ថយកាំរស្មី UV 99%
 • ការពារការចាំងផ្លាតនៃកញ្ចក់ឡែន
 • ការពារស្នាមឆ្កូត
 • កែច្នៃកញ្ចក់ឡែនការពារប្រឡាក់
ចំណាំងផ្លាត

1.60, 1.67

ណែនាំសម្រាប់

ស្ទូចត្រីរឺជិះស្គី, បើកបរ រឺសកម្មភាពនៅខាងក្រៅ

បម្រែបម្រួលពណ៌ដ៏សម្បូរបែប

 • SDBR85

 • SKGY85

 • UBGN85

 • SDGY85

 • SDBR62

 • SKGY62

 • UBGN62

 • SDGY62

 • SDBR85G

 • SKGY85G

 • UBGN85G

 • SDGY85G

 • SDBR35G

 • SKGY35G

 • UBGN35G

 • SDGY35G

TOP

TOP